Socioculturele waardenkenmerken en 19 voorbeeldende waarden sociaal-culturele zijn de set van regels, principes en overtuigingen die het gedrag van de mens in de samenleving bepalen.

Ze worden van jongs af aan passief geleerd, omdat ze worden ingebracht in de familiekern, zijnde het eerste contact dat elke persoon heeft met de samenleving. Later blijven ze hun hele leven leren, voor zover de mens interactie heeft in de samenleving.

Zo, socio-culturele waarden mensen in staat stellen om goed verband te brengen met mensen van hetzelfde socio-culturele groep, dat wil zeggen, delen dezelfde overtuigingen, idealen en principes.

Socioculturele waarden beïnvloeden het bereiken van doelstellingen en het bevredigen van behoeften, omdat ze betekenis geven aan sociale interactie omdat ze het mogelijk maken om te identificeren wat we de voorkeur geven of niet aan mensen volgens de waarden die tijdens hun jeugd worden geassimileerd.

Bijvoorbeeld, tijdens de adolescentie heb je de mogelijkheid om te communiceren met verschillende groepen, met verschillende overtuigingen, en er is de mogelijkheid om te kiezen tot welke groep je wilt behoren..

10 voorbeelden van sociaal-culturele waarden

1- Respect voor tradities

Deze waarde verwijst naar het respect dat wordt ingeprent door de tradities van de maatschappij waarin men leeft. Voorbeelden van tradities zijn dansen, gastronomie en feestelijkheden.

2- Patriottisme

Dit is een waarde die verwijst naar het respect en de waardering van zowel nationale symbolen (zoals de vlag, het wapen en het volkslied) als de helden van elk land. Deze waarde wordt gedeeld door mensen van hetzelfde land.

3- Liefde voor het gezin

Deze waarde vertegenwoordigt de waardering en genegenheid die bestaat tussen de leden van het gezin. Het is een onbaatzuchtige liefde.

4- religie

Tijdens het proces van socialisatie, geeft het gezin het kind de religie waarin het moet groeien. Dit kan christen zijn (katholiek, evangelisch, Jehovah's Getuigen), joods, moslims, islamisten, onder anderen..

Ook wordt geleerd om de wetten te respecteren die de geselecteerde religie heeft. In de loop van de jaren beslist het individu of het door wil gaan met de richtlijnen van die religie of een ander neemt.

5- Vrede

Deze waarde vertegenwoordigt een toestand gewenst door alle sociaal-culturele groepen harmonie, en dat het streeft naar een goede relatie tussen de mens te creëren, wat leidt tot een staat van vrede zonder conflict.

Vrede wordt bereikt door de ideeën, gedachten en acties van anderen te respecteren, te verdragen en te accepteren.

6 - Gelijkheid

Het verwijst naar het feit dat alle individuen gelijk behandeld moeten worden. Dat wil zeggen, er mag geen uitsluiting zijn ten opzichte van een persoon, hetzij op basis van geslacht, seksuele geaardheid, fysieke conditie, economische, sociale, onder anderen.

7- De waarheid

Het is een noodzakelijke waarde in alle samenlevingen om in perfecte harmonie te leven. Het bestaat uit het produceren van interacties op basis van oprechtheid.

Dit betekent dat onze woorden moeten overeenkomen met onze acties en ons gedrag. De waarheid houdt in dat je consistent bent met wat wordt verklaard en wat er plaatsvindt.

8 - De vrijheid

Het verwijst naar het vermogen van elke persoon op te treden als je wil, mits het voldoet aan de gevestigde wetten, om niet iets of iemand met hun acties schaden.

9 - De liefde van de filiaat

Deze waarde is gerelateerd aan de affectie die ouders hebben ten opzichte van hun kinderen. Het wordt weerspiegeld door de zorg en het respect dat zij hun leven lang aan hun nazaten betonen.

10 - Schoonheid

Deze waarde is afhankelijk van de canons van elke cultuur; daarom verschilt het concept van land tot land.

Wat Europeanen als mooi beschouwen is niet hetzelfde als wat Afrikanen mooi vinden.

11- Respect voor wat vreemd is

Dit is een fundamentele waarde voor de ontwikkeling van sociale relaties, omdat men moet weten dat het niet juist is om het eigendom of de ideeën van een ander persoon toe te passen.

12- De verantwoordelijkheid

Deze waarde verwijst naar de verplichting die u hebt met iets of iemand. Dat wil zeggen, is het vermogen van mensen om beslissingen te nemen en de gevolgen op zich te nemen die deze genereren.

13 - Tolerantie

Het is het vermogen om de acties of idealen van mensen te accepteren, zelfs als ze het er niet mee eens zijn.

14 - Empathie

Deze waarde gaat over het vermogen van de mens om te begrijpen wat een andere persoon doormaakt.

Het biedt de ondersteuning en hulp die nodig is om een ​​situatie te accepteren of te overwinnen.

15- Respect voor ouderen

Deze waarde is geworteld in de meeste culturen. Het verwijst naar het geven van het de waarde die ouderen verdienen.

Een fundamenteel voorbeeld dat de vervulling hiervan aantoont, is wanneer de positie wordt gegeven aan een oude man in een bus, in de metro of in een wachtkamer in een ziekenhuis.

16 - Gerechtigheid

Het verwijst naar het monitoren van de normenset, het doen handelen van een persoon met respect voor de waarheid en het geven van iedereen wat met hem overeenkomt.

17- Dankbaarheid

Het verwijst naar de kwaliteit van het dankbaar zijn voor de gunsten ontvangen door andere individuen.

18- De vrijgevigheid

Het is de kwaliteit die mensen moeten geven zonder iets terug te verwachten.

19 - Stiptheid

Het verwijst naar de moeite die elke persoon doet om op tijd aan te komen voor een afspraak of om een ​​baan te leveren in de vastgestelde tijd.

referenties

  1. Wat zijn culturele waarden? Opgehaald op 20 juli 2017, van businessdictionary.com
  2. SocioCulturele waarden en organisatiecultuur. Opgehaald op 20 juli 2017, via researchgate.net
  3. Socioculturele waarden, de nieuwe moraliteit en het gezin. Opgehaald op 20 juli 2017, op onlinelibrary.wiley.com
  4. Sociaal-culturele waarden. Opgehaald op 20 juli 2017, van ijf.hr
  5. Socioculturele verandering en traditionele waarden. Opgehaald op 20 juli 2017, via sciencedirect.com
  6. Socioculturele en economische waarden. Opgehaald op 20 juli 2017 vanuit orgprints.org
  7. Wat zijn sociale sociale waarden? Opgehaald op 20 juli 2017 vanuit environicresearch.com.