Solidariteitswaarde, typen en voorbeeldende solidariteit het is de eenheid van een groep of een klasse en het is gebaseerd op de ondersteuning van de belangen van anderen, zelfs in moeilijke of ongunstige situaties voor zichzelf. In het algemeen verwijst het naar de banden die de leden van een samenleving binden; daarom wordt de term voornamelijk gebruikt in de sociologie en andere sociale wetenschappen.

Solidariteit is ook een van de belangrijkste waarden van het christendom, gebaseerd op het idee dat degenen die hun welzijn met anderen delen, de zaligheid waard zijn. Dit is een van de meest bekende boodschappen van Jezus Christus, samengevat in zijn populaire uitdrukking "heb je naaste lief als jezelf".

Omdat het een van de belangrijkste onderwerpen is die door de sociologie zijn bestudeerd, hebben veel van de grote sociologen van de geschiedenis getheoretiseerd over hoe en waarom solidariteit plaatsvindt. Émile Durkheim en Peter Kropotkin zijn enkele van de bekendste en meest invloedrijke.

Aan de andere kant is solidariteit ook nauw verbonden met altruïsme, een van de onderwerpen die dieper door de sociale psychologie zijn bestudeerd.

index

 • 1 Solidariteit als een waarde
  • 1.1 De waarden
  • 1.2 Individualisme en collectivisme
  • 1.3 Masculiniteit en vrouwelijkheid
 • 2 Soorten solidariteit
  • 2.1 Mechanische solidariteit
  • 2.2 Organische solidariteit
 • 3 Voorbeelden van solidariteit
 • 4 Referenties

Solidariteit als een waarde

Er wordt van uitgegaan dat solidariteit een van de fundamentele waarden is van samenlevingen die correct functioneren. Omdat mensen sociale dieren zijn, moeten we samenwerken met anderen om obstakels te overwinnen, onze doelen te bereiken en ons voldaan te voelen.

Maar wat is precies een waarde? In de sociologie wordt aangenomen dat een waarde een basale gedragsgids is die de functionele leden van een samenleving volgen.

De waarden

Waarden kunnen ook worden begrepen als de criteria die individuen gebruiken om hun eigen leven te waarderen en te plannen, zodat ze kunnen kiezen tussen verschillende acties die tegengesteld kunnen zijn..

Enkele voorbeelden van sociale waarden kunnen gelijkheid, rationaliteit, vrijheid en democratie zijn. Onder deze is solidariteit een van de meest bestudeerde, zowel vanuit het oogpunt van sociale psychologie als sociologie.

Deze waarden vertegenwoordigen wat wij sociaal beschouwen als goed, deugdzaam en waardig om bereikt te worden. Ze vormen een soort gedragsrichtlijnen waaraan alle burgers moeten voldoen, ondanks het feit dat ze in de meeste gevallen niet expliciet zijn gemaakt..

In die zin komt solidariteit als waarde waarschijnlijk voort uit de joods-christelijke traditie, die een grote invloed heeft gehad op de westerse cultuur.

Omdat opoffering voor de belangen van anderen en aandacht voor anderen twee van de fundamentele pijlers van de christelijke praktijk zijn, hebben deze waarden onze samenleving doordrongen en zijn ze nog steeds.

Geert Hofstede, een Nederlandse sociaal psycholoog geboren aan het begin van de 20e eeuw, ontwikkelde een model om de fundamentele waarden van verschillende culturen te vergelijken.

Hoewel het zich niet richtte op solidariteit als een gedifferentieerde waarde, onderzocht het wel twee andere die er rechtstreeks mee te maken hebben: individualisme (versus collectivisme) en mannelijkheid (in tegenstelling tot vrouwelijkheid).

Individualisme en collectivisme

Een van de vijf fundamentele waarden die Hofstede gebruikte om de verschillen tussen verschillende culturen en landen te onderzoeken, was zijn mate van individualiteit.

Volgens deze psycholoog leggen sommige culturen een grote nadruk op het "ik"; in deze individualistische culturen zijn de banden tussen mensen niet erg sterk en zouden de enige relaties van solidariteit tussen leden van dezelfde familie zijn.

Aan de andere kant zouden sommige culturen aan de andere kant zijn en daarom collectivistisch zijn. Mensen van dit type samenleving zouden het belang van anderen boven hun eigen belang stellen, op zodanige wijze dat loyaliteitsbanden tussen hen zouden worden gecreëerd en solidariteit een veel algemenere waarde zou zijn.

Volgens verschillende interculturele onderzoeken gebaseerd op Hofstede's onderzoek, zouden de Latijnse culturen halverwege tussen individualisme en collectivisme liggen, dus solidariteit is een belangrijke waarde voor ons, maar het is niet zo fundamenteel als op andere plaatsen zoals Azië..

Masculiniteit en vrouwelijkheid

De andere van Hofstede's waarden die te maken hebben met solidariteit is mannelijkheid versus vrouwelijkheid van een land. Deze onderzoeker definieerde een mannelijke samenleving als een maatschappij waarin grote nadruk wordt gelegd op prestaties, assertiviteit, materiële goederen en heldendom.

In tegendeel, een vrouwelijke samenleving is er een die empathie waardeert, zorgt voor anderen, samenwerking en kwaliteit van leven. Daarom zouden vrouwenverenigingen meer belang hechten aan solidariteit.

In dit geval behoren de Latijnse samenlevingen tot de meest vrouwelijke (en daarom ondersteunend) van de hele wereld.

Soorten solidariteit

Émile Durkheim beschreef twee soorten solidariteit binnen een samenleving: mechanische solidariteit en organische solidariteit.

Hoewel de mechanica te maken heeft met het gevoel van vertrouwdheid dat mensen hebben met degenen die een vergelijkbaar leven hebben, is het organische meer gerelateerd aan de onderlinge afhankelijkheid die wordt gevormd in ontwikkelde samenlevingen.

Mechanische solidariteit

- Het is gebaseerd op de kenmerken die mensen gemeen hebben. Daarom is het typerend voor kleine samenlevingen, waar alle leden fundamenteel gelijk zijn.

- Het genereert nauwelijks onderlinge afhankelijkheid.

- Het heeft niet veel te maken met moraliteit of ethiek.

- In samenlevingen waar mechanische solidariteit heerst, is hun afwezigheid strafbaar door de wet en zeer streng.

- Het is meestal gebaseerd op religieuze wetten en dictaten, dus het kan niet worden betwijfeld.

Organische solidariteit

- Gebaseerd op onderlinge afhankelijkheid en arbeidsverdeling.

- Typerend voor ontwikkelde samenlevingen en met veel leden.

- Beschermd door grondwettelijke rechten in plaats van beperkende wetten.

- Gebaseerd op logica en menselijke waarden, zonder enige religieuze of spirituele connotatie.

Voorbeelden van solidariteit

In onze dag kunnen we veel acties ondernemen die ons helpen getrouwer te zijn naar de waarde van solidariteit. Sommige van deze acties zijn de volgende:

- Neem deel aan een vrijwilliger.

- Geef de stoel in het openbaar vervoer aan iemand die het nodig heeft.

- Doneer geld aan een NGO of geef het aan de armen.

- Luister naar de problemen van anderen en help ze op te lossen.

Natuurlijk is deze lijst onvolledig; Als je anderen wilt helpen en je solidair wilt gedragen, kun je duizenden manieren vinden om het te doen.

referenties

 1. "Solidariteit" in: Wikipedia. Opgehaald: 17 maart 2018 vanaf Wikipedia: en.wikipedia.org.
 2. "Hofstede's culturele dimensietheorie" in: Wikipedia. Opgehaald: 17 maart 2018 vanaf Wikipedia: en.wikipedia.org.
 3. "De betekenis en functies van sociale waarden" in: uw artikelbibliotheek. Opgehaald op: 17 maart 2018 vanuit Uw Artikelbibliotheek: yourarticlelibrary.com.
 4. "7 voorbeelden van solidariteit" in: Betekenissen. Opgehaald in: 17 maart 2018 vanuit Betekenissen: betekenissen.com.
 5. "Mechanische en organische solidariteit" in: Wikipedia. Opgehaald: 17 maart 2018 vanaf Wikipedia: en.wikipedia.org.