milieu - Pagina 2

Karakteristieke basische bodem, samenstelling en correctie

de alkalische vloeren het zijn bodems met een hoge pH-waarde (groter dan 8,5). De pH is een maat voor de...

Rocky Soil Belangrijkste kenmerken

de rotsachtige of stenige grond of rotsgras is dat gevormd door rotsen van verschillende groottes. Door zijn toestand heeft het...

Stony Soil Characteristics, Crops and Problematic

de steenachtige grond Het is een soort aarde met rotsformaties met stenen inleg. Het verkrijgen van een dergelijke formatie wordt...

Bodem Bodemkenmerken, Locatie en Gebruik

de siltige grond is er een die in grotere mate is samengesteld door slib, een sediment waarvan de grootte niet...

Smog fotochemische kenmerken, oorzaken en effecten

de fotochemische smog Het is een dichte mist die wordt gevormd door de chemische reacties van de gassen die worden...

Droog bos Fauna, flora en kenmerken

de droge jungle, ook wel trofofyl, droog bos of tropisch bos genoemd, het is gelegen in tropische en subtropische breedtegraden,...

Paranaense boskenmerken, klimaat, reliëf, flora en fauna

de Paranaense jungle Het is het grootste van de vijftien ecoregio's die deel uitmaken van het Atlantische bos of het...

Equatoriaal regenwoud Klimaat, vegetatie, dieren in het wild en regio's

de equatoriale jungle of macrotérmica ontvouwt zich aan de overkant van de equatoriale zone in reactie op een uniform nat...

Droge steppe Kenmerken, Klimaat, Fauna, Flora

de droge steppe het is een type onderscheidend bioom vanwege de schaarse aanwezigheid van regenval, semi-aride bodems, sterke wind zonder vochtigheid...