Informatieve tekstkenmerken, typen, structuur en voorbeeldeneen informatieve tekst is een stukje non-fictie literatuur die is geschreven met de bedoeling om de lezer over een onderwerp te informeren. Ze zijn te vinden in tijdschriften, op het gebied van wetenschap, in geschiedenisboeken, in autobiografieën en in handleidingen.

Ze zijn geschreven met behulp van specifieke functies waarmee de lezer gemakkelijk belangrijke informatie kan identificeren en het hoofdonderwerp kan begrijpen.

In veel gevallen kan de auteur de aandacht vestigen op sommige delen van de tekst door koppen op bepaalde gedeelten te plaatsen, belangrijke woorden met vetgedrukte letters te markeren en visuele weergaven met legendes te gebruiken.

Deze visuele representaties kunnen foto's of infographics zijn, inclusief tabellen, diagrammen of afbeeldingen die de lezer helpen om een ​​beter idee te krijgen van het onderwerp in kwestie.

In sommige gevallen geeft de auteur de lezer zelfs een inhoudsopgave of een woordenlijst die kan helpen bij het zoeken naar informatie.

De informatieve teksten moeten voldoende informatie en noodzakelijke uitleg geven om de informatie te begrijpen. Deze teksten moeten informeren wat wel en niet belangrijk is over een onderwerp, zodat de lezer het goed kan leren.

index

 • 1 Belangrijkste kenmerken van de informatieve teksten
 • 2 Kwaliteit
 • 3 Doeleinden
 • 4 Waar kunnen ze worden gevonden?
 • 5 De 4 belangrijkste soorten informatieve teksten
  • 5.1 Nieuws
  • 5.2 Formele brief
  • 5.3 Verslag
  • 5.4 Memorandum
 • 6 Structuur
  • 6.1 Titel
  • 6.2 Introductie
  • 6.3 Lichaam
  • 6.4 Conclusie
 • 7 voorbeelden
  • 7.1 1- Noodplan in geval van brand
  • 7.2 2- Druk op het artikel
  • 7.3 3- Druk op artikel

Hoofdkenmerken van de informatieve teksten

Deze teksten zijn een subcategorie van de non-fictie sectie. Het belangrijkste doel is om de lezer te informeren over de natuurlijke of sociale wereld.

In tegenstelling tot fictie en andere vormen van non-fictie gebruikt de informatieve tekst geen karakters. Het heeft gespecialiseerde taalkenmerken, zoals het gebruik van algemene zelfstandige naamwoorden.

De auteurs van deze informatieve stukken kunnen verschillende structuren gebruiken om de lezer te helpen bij het snel en efficiënt vinden van informatie..

Dit kan een inhoudsopgave, een index, vetgedrukte tekst of cursief, woordenlijsten voor specifieke woordenschat, bijlagen van definities, illustraties, legenda's, grafieken en tabellen zijn..

Anders dan verhalen die een verhaal lineair vertellen, is dit type tekst vaak niet-lineair. Het is populair omdat lezers een informatief stuk kunnen vinden met betrekking tot bijna elk onderwerp van belang.

Deze teksten vermijden meestal herhaling, bevatten feiten en geven op een duidelijke manier informatie.

kwaliteit

De kwaliteit van een tekst kan op vele manieren worden beoordeeld. Indicatoren zoals de volgende kunnen bijvoorbeeld worden onderzocht:

- Nauwkeurigheid van inhoud

Is de inhoud correct en direct? Is het mogelijk dat deze tekst de kennis van de lezer vergroot??

- De vaardigheden van de auteur

Wat zijn de trainingen van de auteur over dit onderwerp en welke medewerkers of bronnen zijn geraadpleegd?

- Onpersoonlijkheid van inhoud

Verklaringen moeten een onpersoonlijke betekenis hebben.

- Doel van de tekst

De tekst moet het doel van het verklaren van het onderwerp vervullen. Dit betekent dat de lezer het volledig moet begrijpen na het lezen van het stuk, of op zijn minst meer informatie heeft dan aanvankelijk beschikbaar was..

Een informatieve tekst is geen biografie of een procedurele tekst (zoals een kookboek of een tekst over het maken van ambachten), noch is het een tekst met tekens. Het is gewoon een materiaal dat een bepaald onderwerp verklaart en informatie aan de lezer geeft.

doeleinden

De doeleinden van de informatieve tekst kunnen zijn:

- Informatie verkrijgen.

- Bevredigende nieuwsgierigheid.

- Begrijp de context beter.

- Begrijp nieuwe concepten en breid vocabulaire uit.

Waar kunnen ze worden gevonden?

Omdat deze literaire stukken iets in het bijzonder willen informeren, aanduiden of adviseren, is het gebruikelijk om ze te vinden in krantenartikelen, informatieve websites, schoolbrochures, enzovoort..

De 4 belangrijkste soorten informatieve teksten

nieuws

Het nieuws is een van de informatieve teksten bij uitstek. In een nieuws probeert de uitgever zo duidelijk, waarheids- en concret mogelijk te informeren over een bepaalde gebeurtenis.

Zoals in elke informatieve tekst is het nieuws niet bedoeld om de lezer te overtuigen met betrekking tot een bepaald onderwerp. Het doel van het nieuws is om de kenmerken van een bepaalde gebeurtenis kenbaar te maken.

Dit journalistieke genre probeert zes fundamentele vragen met betrekking tot het evenement in kwestie te beantwoorden: wat is er gebeurd, wanneer het gebeurde, in welk scenario de gebeurtenissen plaatsvonden, wie de protagonisten zijn, hoe het werd uitgevoerd en waarom dit evenement werd gegenereerd.

Formele brief

Formele brieven worden beschouwd als informatieve teksten omdat ze werken als een manier om specifieke informatie over iets in het bijzonder te communiceren.

Dat wil zeggen, de hoofdfunctie van een formele brief is om de ontvanger informatie te geven die van direct belang is.

Een ontslagbrief, een kennisgeving van ontslag, het verzoek om toestemming of de toewijzing van een begroting zijn voorbeelden van informatie die kan worden ontwikkeld in een formele brief.

Zoals de naam al aangeeft, wordt er in een formele brief voor gezorgd dat de gebruikte taal respectvol en zeer beleefd is.

verslag

Het rapport is een tekst waarvan de belangrijkste functie ook is om te informeren. In dit geval richt dit type informatieve tekst zich op verspreiding met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, managementresultaten in het bedrijfsleven, veldstudies op verschillende gebieden, onder andere..

Aangezien het doel van het rapport is om informatie over een bepaald onderwerp te verspreiden, is het belangrijk om heel duidelijk te zijn over het onderwerp dat de basis zal vormen voor de ontwikkeling van de tekst..

Door dit te verduidelijken, worden onnodige of zelfs overtuigende aspecten vermeden, wat erg belangrijk is omdat de belangrijkste functie van de rapporten niet is om te overtuigen.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat dit type tekst bepaalde suggestieve elementen toelaat, omdat ze aanbevelingen of resoluties kunnen bevatten die de lezer uitnodigen voor een actie die is gericht op een specifiek doel.

memorandum

Dit type informatieve tekst wordt vaak gebruikt in organisaties. Het bestaat uit een korte tekst waarin informatie wordt uitgewisseld tussen de verschillende afdelingen die een specifieke eenheid van een bedrijf, organisatie of instelling vormen.

Het belangrijkste voordeel van een memorandum is dat het snelle communicatie mogelijk maakt. Hoewel de taal respectvol en beleefd is, ontbreken de formele elementen van de formele brieven, zodat de informatie op een snelle en directe manier wordt onthuld..

Bovendien is het, als een geschreven communicatie, mogelijk om een ​​verslag bij te houden van alles dat is gecommuniceerd, zodat ongelukken kunnen worden vermeden en de orde kan worden gehandhaafd binnen de organisatie..

De memoranda kunnen op papier worden verspreid via gewone post of via e-mail.

structuur

De verscheidenheid aan informatieve teksten is zodanig dat er geen enkele structuur voor iedereen is.

In het geval van het nieuws behoort dit tot het journalistieke genre en reageert de structuur op specifieke elementen, zoals de zogenaamde "v" omgekeerd, waarmee het probeert de belangrijkste informatie in de eerste alinea's en de minst belangrijke informatie te plaatsen aan het einde van de tekst.

De formele brief heeft bijvoorbeeld een meer formele structuur. De rapporten kunnen een iets meer academische of verklarende focus hebben en de memo's zijn extreem direct en nauwkeurig.

Ondanks deze verschillen is het mogelijk om een ​​algemene structuur te identificeren die 5 elementen bevat die in meer of mindere mate op alle informatieve teksten kunnen worden toegepast. Deze elementen zijn de volgende:

titel

De functie van de titel is om op een snelle en concrete manier te beschrijven wat het onderwerp is waarop de informatieve tekst zal reageren.

De titel moet kort zijn. Een grote titel verliest zijn functionaliteit, omdat het de bedoeling is om snel over het onderwerp van de tekst te rapporteren.

In het geval van de formele brief komt de titel overeen met de naam van de persoon aan wie de communicatie is gericht. Voor alle andere gevallen wordt aangeraden de titel te markeren, zodat deze uitnodigt tot lezen.

introductie

De volgende regel van de informatieve tekst dient om met meer precisie te detailleren wat er in de titel wordt genoemd.

Het idee van de introductie is om de belangrijkste elementen te vermelden die deel uitmaken van de boodschap die moet worden onthuld. In de inleiding moet je praten over de meest relevante punten van de tekst, die vervolgens in de hele communicatie kunnen worden ontwikkeld.

De lengte van de introductie is afhankelijk van het type informatieve tekst. In de memoranda zou de inleiding bijvoorbeeld kort moeten zijn, omdat de bedoeling van dit type tekst is om het onderwerp zo snel mogelijk in te voeren.

Aan de andere kant is het in de rapporten mogelijk om de introductie een beetje te verlengen, afhankelijk van hoe complex het onderwerp moet worden ontwikkeld..

lichaam

Het is in de body van de informatieve tekst dat de kenmerken en elementen van de informatie die zal worden gecommuniceerd, breed zullen worden ontwikkeld..

Aangezien het hoofddoel van dit soort teksten is om te informeren, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u alle informatie plaatst over het onderwerp waarover u schrijft.

Ongeacht de lengte van de communicatie, is het essentieel om alle gegevens bloot te leggen, met behulp van zowel hoofd- als secundaire ideeën.

Anders is het zeer waarschijnlijk dat de informatie abusievelijk aan de ontvanger arriveert, of dat de communicatie zich leent voor verkeerde interpretatie..

conclusie

Dit is het laatste deel van de informatieve tekst. Het is de ruimte waarin de verzender het hoofdidee van de communicatie afkent en, indien van toepassing, de bijbehorende resoluties toont.

Zoals we hebben gezien, heeft een informatieve tekst geen overtuigende bewering, behalve enkele soorten rapporten.

Dus de conclusie in dit soort teksten wordt niet geassocieerd met overtuigen over iets specifieks, maar om een ​​synthese te maken van het centrale thema van communicatie.

De conclusie wil de belangrijkste ideeën van de tekst benadrukken, inclusief enkele van de secundaire ideeën die dienden als aanvulling op de presentatie van de informatie.

Voorbeelden

1- Noodplan in geval van brand

Voor de brand:

- Controleer de bedrading in uw huis.

- Sluit geen machines of apparaten aan die nat zijn en vermijd natte stekkers en kabels.

- Bedek geen lampen, lampen of apparaten met stoffen.

- Als er een gaslek is, steek dan niet aan, ventileer de kamers en open snel alle deuren en ramen.

- Houd kaarsen, lucifers, aanstekers en andere soorten ontvlambaar materiaal buiten het bereik van kinderen.

Tijdens de brand:

- Blijf kalm en probeer anderen te kalmeren.

- Als het vuur klein is, probeer het dan te blussen met een brandblusser.

- Bel de brandweer en volg hun instructies.

- Open deuren en ramen niet, omdat het vuur zich kan verspreiden met de lucht.

- Verspil geen tijd aan het zoeken naar persoonlijke spullen.

- Om te vertrekken, vermijd de lift en gebruik de trap.

Na de brand:

- Ga niet door het gebied van het ongeval totdat de autoriteiten het toestaan.

- Bel een technicus om de elektrische en gasingangen te controleren voordat de elektriciteit weer wordt aangesloten en de kachel en verwarming worden gebruikt.

- Gooi voedsel, drank en medicijnen weg die blootgesteld zijn aan hitte, vuur of rook.

2- Druk op het artikel

Uitbarsting van de Eyjafjallajökull-vulkaan in IJsland

De uitbarsting van de Eyjafjallajökull vulkaan vond plaats op 14 april 2010. Deze uitbarsting produceerde een wolk van as die enkele mijlen in de atmosfeer bedekte, dus moesten verschillende luchthavens worden gesloten.

Als gevolg hiervan kwamen 40 kinderen en 4 IJslandse volwassenen die Londen bezochten tijdens een schoolreisje in de stad vast te zitten als gevolg van een gebrek aan vluchten.

Om terug te keren naar IJsland namen ze een boot van de kust van Londen naar het noorden van Spanje. Daarna stapten ze op een bus naar Malaga en maakten eindelijk een nieuwe boottrip van Málaga naar Melilla.

Deze mensen waren ongeveer 24 uur op de boot naar Spanje en de busreis duurde ongeveer 12 uur. Bovendien, de dag dat ze in Londen waren, stal een man de mobiele telefoon van een van de kinderen.

3- Druk op het artikel

Donatie van artikelen in Bogotá

De autoriteiten ontvingen meer dan 600 kilo aan donaties die de vorige maand werden verzameld.

De managers informeerden dat ze vrijetijdskleding, sportkleding, ondergoed, schoenen en speelgoed hadden geleverd aan de minder bevoorrechte gemeenschappen in de stad..

Voor degenen die geïnteresseerd zijn, zal er een nieuwe donatiedag worden gehouden op 3 maart vanaf 6 uur in de kerk van de Heilige Drie-eenheid.

referenties

 1. Informatieve teksten. Opgehaald van easywriting.wikispaces.com
 2. Wat is informatieve tekst? Definitie, kenmerken en voorbeelden. Ontvangen van study.com
 3. Wat is informatieve tekst? Hersteld van umaine.edu
 4. Het nieuws: structuur en kenmerken. Hersteld van creacionliteraria.net
 5. Meer informatie over het gebruik van verschillende soorten teksten. Hersteld van panorama.com.ve
 6. Wanneer schrijf ik een memo. Hersteld van abc.com.py
 7. Het rapport Opgehaald van unilibre.edu.co