Transcendentie van de mededeling 8 Redenen waarom deze niet van belang zijnde transcendentie van communicatie ligt in het feit dat het de manier is waarop ideeën en informatie worden doorgegeven van de ene persoon naar de andere, zelfs als de gesprekspartners zich niet in dezelfde ruimte of tijdsperiode bevinden.

Communicatie is een van de belangrijkste processen die door mensen worden uitgevoerd. Dankzij dit kan men de inhoud van de geest van elk individu verklaren, waardoor begrip ontstaat.

Het is dankzij dit gevoel van begrip dat mensen relaties benaderen, sympathiseren en tot stand brengen. Communicatie is de basis van elke operationele organisatie: van een echtpaar en een gezin, tot een bedrijf of een samenleving.

Hoewel het hele communicatieproces belangrijk is, is het noodzakelijk om de rol van de uitgewisselde informatie te benadrukken.

Genoemde informatie wordt niet alleen door een afzender naar een ontvanger verzonden, maar wordt ook door laatstgenoemde geanalyseerd; op deze manier wordt het leerproces begunstigd.

8 redenen voor het belang van communicatie

Communicatie is een essentieel element voor de mens. Dit proces is zo ondergedompeld in samenlevingen dat het bijna een weerspiegeling is.

Dat wil zeggen, vaak communiceren mensen zonder te stoppen om te denken dat ze de communicatieve handeling uitvoeren.

Hieronder worden de belangrijkste redenen voor het belang van communicatie beschreven:

1- Informatie stroom

Communicatie is een constante stroom van informatie van het ene individu naar het andere. Dit is van vitaal belang, omdat op deze manier wordt gegarandeerd dat de kennis niet met een persoon sterft, maar dat deze van generatie op generatie wordt overgedragen.

Bijvoorbeeld, de studies van Aristoteles (Griekse filosoof, 384-322 v. Chr.) Zijn gecommuniceerd aan huidige generaties door middel van schrijven en vertalen.

In sommige gevallen is de informatiestroom unidirectioneel. Dit betekent dat de afzender de ideeën naar een of meer ontvangers verzendt. De ontvangers kunnen echter niet reageren op de afzender.

Dit is het type communicatie dat meestal wordt opgezet met de massamedia (krant, televisie, radio). Opgemerkt moet worden dat, met technologische vooruitgang, deze media werken om meer interactief te zijn.

2- Leren

Leren is een van de effecten van communicatie. Dit gebeurt dankzij de informatiestroom. Dit element is relevant omdat hierdoor samenlevingen kunnen evolueren.

Wanneer de mens communiceert verwerft kennis, hetzij opzettelijk of passief.

In een klaslokaal wordt bijvoorbeeld een communicatieproces tussen de docent en de studenten tot stand gebracht. Informatie-uitwisseling vindt plaats en wordt opzettelijk geleerd.

Een geval van passief leren doet zich voor wanneer een roman wordt gelezen en de auteur een echt stukje informatie verschaft. Op deze manier is kennis verworven zonder er bewust van te zijn.

3- Ontwikkeling van menselijke relaties

Communicatie maakt het mogelijk bruggen te slaan tussen mensen, wat de ontwikkeling van menselijke relaties bevordert.

De uitwisseling van ideeën, kennis en meningen die tijdens het communicatieve proces wordt gegenereerd, stelt mensen in staat elkaar beter te begrijpen. Hieruit volgt dat communicatie de basis is voor de ontwikkeling van samenlevingen.

Wanneer een relatie eenmaal is gecreëerd, helpt communicatie bovendien om deze te behouden en zo samenhang tussen individuen te creëren.

4- Tentoonstelling en verklaring van ideeën

In veel gevallen wordt mensen gevraagd om uit te leggen waarom ze op een bepaalde manier handelen of een bepaalde mening hebben. Op deze momenten is het dankzij de communicatie dat de inhoud van het denken kan worden blootgesteld.

Via communicatie kan een individu zijn ideeën kenbaar maken en deze zo nodig uitleggen.

5- Planning en organisatie van groepsactiviteiten

Efficiënte communicatie is een van de noodzakelijke aspecten voor de planning en organisatie van groepsactiviteiten.

Met het communicatieve proces kunnen mensen afspraken maken waardoor ze bepaalde taken gemakkelijker en sneller kunnen ontwikkelen.

In een bedrijf is de communicatie tussen de afdelingen bijvoorbeeld essentieel, zodat de inspanningen van elk van hen kunnen worden gecoördineerd. Op deze manier wordt de capaciteit en productiviteit van de organisatie gemaximaliseerd.

6- Besluitvorming

De besluitvorming wordt bevorderd door de uitwisseling van informatie die tijdens de communicatie wordt geproduceerd.

Wanneer mensen hun ideeën gemeen hebben, kunnen ze verschillende facetten van hetzelfde aspect kennen. Deze informatie maakt het gemakkelijker om te kiezen uit de verschillende opties die kunnen worden gepresenteerd om op hetzelfde probleem te reageren.

7- Basis van leiderschap

Efficiënte communicatie creëert leiders. Iemand die in staat is zijn mening te geven en anderen te laten begrijpen, is in staat om een ​​leider te worden.

Daar komt nog bij dat communicatie relaties creëert tussen leiders en hun volgers. Het maakt het mogelijk ideeën onderling uit te wisselen, zodat ondergeschikten de leider indien nodig kunnen adviseren, of omgekeerd.

Op deze manier wint de leider het vertrouwen van zijn volgelingen, elimineert het de barrières die tussen hen kunnen bestaan ​​en begunstigt het bereik van gemeenschappelijke doelen..

8- Motiverend element

Naast het toestaan ​​van de uitwisseling van ideeën, kan communicatie een bron van motivatie zijn.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan zijn de beroemde motiverende gesprekken die mensen aansporen hun dromen waar te maken.

Echter, in onze dagelijkse situaties kunnen we dagelijkse situaties vinden waarin het belang van communicatie als een motiverend element wordt onthuld.

Bijvoorbeeld wanneer een vriend advies krijgt, wanneer iemand gefeliciteerd wordt voor zijn prestaties of wanneer iemand wordt verteld om ondanks de moeilijkheden te blijven werken.

referenties

  1. Communicatie: betekenis, doel, belang en principes. Opgezocht op 27 september 2017, via yourarticlelibrary.com
  2. Het belang van communicatie. Opgehaald op 27 september 2017, op uic.blackboard.com
  3. Belang van communicatie in een organisatie. Opgehaald op 27 september 2017, van managementstudyguide.com
  4. Het belang van goede communicatie. Opgehaald op 27 september 2017, van michaelpage.co.uk
  5. Wat is communicatie? Opgezocht op 27 september 2017, van study.com
  6. Waarom is communicatie belangrijk? Opgehaald op 27 september 2017, via careesearch.com.au
  7. Waarom is communicatie belangrijk voor het menselijk leven? Opgehaald op 27 september 2017, van hopespeak.com