Spirituele waardendefinitie en voorbeeldende geestelijke waarden zijn de begrippen die mensen toelaten om een ​​relatie met een of meerdere goden vast te stellen. De mens ontwikkelt deze waarden doorheen zijn leven als hij een morele training krijgt, omdat deze zich vertalen naar goed gedrag en gebruiken die worden onderschreven door de cultuur.

Gewoonlijk zijn de spirituele waarden die het meest door theologie worden behandeld harmonie, waarheid, naastenliefde, geloof en hoop. Deze waarden worden gedefinieerd als fundamenteel voor de mens om een ​​diepe relatie tot stand te brengen met een god buiten het menselijke en materiële vlak (Miller & Miller, 2009).

Over het algemeen zijn spirituele waarden gericht op die dingen die bijdragen aan de spirituele ontwikkeling van mensen zonder enige relatie te hebben met het materiële vlak.

Ze zijn zeer invloedrijk in de zin van persoonlijke vervulling van menselijke wezens en beïnvloeden de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden (Sanders, 2010).

Een fundamenteel kenmerk van spirituele waarden is dat ze verbonden zijn met religieuze overtuigingen en in die zin maken ze het mogelijk dat er een duurzame relatie bestaat tussen de mens en een god. Ze zoeken naar de verbetering van het individu in een bovennatuurlijk vlak.

Waarden vertegenwoordigen de essentie en kwintessens van de kennis die de mensheid gedurende duizenden jaren heeft verworven. Waarden geven de mens de kennis die ze nodig hebben om voortdurend te groeien, te ontwikkelen en vooruit te komen.

Waarden zijn spirituele vermogens die energie naar een hoger niveau van persoonlijke vervulling kanaliseren (Science, 2017). Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in deze lijst met 100 menselijke waarden.

De 5 meest voorkomende spirituele waarden

1- Harmony

Het leven is meestal vol tegenstrijdigheden, conflicten en meningsverschillen. De geest is een eenheid die gebaseerd moet zijn op harmonie. Op deze manier, door ons leven in harmonie uit te drukken en te houden, werken we hard om een ​​staat van spiritueel bewustzijn te bereiken.

Wanneer deze harmonie bereikt is, wordt de geest geopend voor onverwachte kansen, is er een proces van bewustzijnsverruiming buiten het fysieke vlak en ervaart de mens een permanente staat van vreugde, met het vermogen om zijn realiteit op een andere manier te ontdekken en verwerf superieure kennis.

Harmonie staat mensen toe om welzijn te verlangen voor alles wat hen omringt. Het is een staat van vrede en volheid die de ziel toestaat om naar geluk toe te gaan.

Een voorbeeld van harmonie is te zien wanneer een persoon toegewijd is om te doen wat hem gelukkig maakt, en op zijn beurt andere mensen gelukkig wil maken.

2- Waarheid

De waarheid is de laatste uitdrukking van goddelijkheid. De waarheid is in wezen de realiteit. Om ware gedachten te hebben, moeten zowel de woorden als de acties op een coherente manier in lijn zijn met de rest van ons leven, alleen op deze manier kunnen we een grotere bewustzijnsstaat bereiken.

Eerlijk zijn is niet alleen praten met de waarheid, het is volledig transparant met onze attitudes en houdingen ten opzichte van het leven.

Op deze manier wordt gezegd dat alle omstandigheden onbuigbaar waar worden geleefd, waardoor de ziel boven het niveau van het menselijk bewustzijn kan uitstijgen, de spirituele hoogte bereiken.

Leven volgens de spirituele waarde van waarheid is om consequent te leven. Als we bijvoorbeeld sterk in iets geloven, handelen we volgens onze overtuigingen en niet tegenstrijdig met hen (Stapledon, 2014).

3- Liefdadigheid

Geestelijke vooruitgang betekent verder gaan dan de grenzen van het ego. Het ego geeft alleen om zijn welzijn en genot. Om de richting van ons leven echt te veranderen, moeten we van het ego naar de geest veranderen.

Vaak is het normaal om te zien dat iemand in de praktijk iemand anders helpt door te wachten op iets terug. Deze acties zijn niet liefdadig en zoeken in ruil daarvoor liefde, materiële goederen of gunsten.

Liefdadigheid betekent dat we ons niet superieur voelen of anderen geven wat ze nodig hebben om zich beter te voelen over ons leven. Liefdadigheid brengt oprechte en diepe blijdschap met zich mee om anderen goed te doen, zonder heel goed op de hoogte te zijn van wat er gebeurt.

Deze spirituele waarde wordt begrepen als mededogen voor een persoon die vreemd is aan onze realiteit. Het probeert de pijn van de ander te voelen alsof het de zijne is, om een ​​remedie voor deze pijn te zoeken zonder iets terug te verwachten (Jesús, 2015).

4- Geloof

Geloof wordt vaak beschouwd als een faculteit en niet als een waarde. De geest kan echter het idee van geloof accepteren en het in een dynamisch levensprincipe veranderen. Geloof wordt beschreven als de kennis van de ziel die de geest nog niet onder de knie heeft.

Alles wat we doen in het leven vereist geloof in iets, in ons vermogen, in technologie, in de wet, in de eerlijkheid en waarden van andere mensen, onder anderen..

Ons geloof wordt vaak beperkt door onze ervaringen uit het verleden en onze bereidheid om anderen te vertrouwen.

Om geloof deel te laten zijn aan iemands spirituele waarden, moeten we eerst de oriëntatie van ons zelfvertrouwen, andere mensen, geld of een ander materieel element, naar onze geest veranderen. Wanneer je de geest vertrouwt, begrijp je het leven vanuit een hogere realiteit.

Geloof is de overweldigende bevestiging dat er een superieure godheid is die wil bijdragen aan onze persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Om deze reden helpt de waarde van het geloof de mens om zijn zorgen te verlichten, niet om de hoop te verliezen en het leven zonder angst tegemoet te treden (Venemedia, 2014).

5- Hoop

Hoop is een spirituele waarde die een fundamentele rol speelt in religies zoals katholiek en christelijk.

Op spiritueel niveau is deze waarde gebaseerd op het geloof dat de geest van de mens geen kortstondig element is, maar na de dood tot een bovennatuurlijk vlak zal transcenderen.

Buiten de christelijke religie is hoop meer dan een spirituele waarde en wordt het ook begrepen als een persoonlijke waarde die de mens de mogelijkheid geeft om een ​​leven te leiden met optimisme, energie te richten op het bereiken van doelen.

Het is een motor waarmee we wegen kunnen openen en bouwen die ons leiden naar datgene waarnaar we verlangen. Het is de mogelijkheid om te dromen en werkt als een motor van het leven.

referenties

  1. Jezus, A. (6 december 2015). Ga naar Jezus. Teruggehaald van Wat zijn christelijke waarden?: Toegang-jesus.com.
  2. Miller, D., & Miller, W. (16 april 2009). glans! Teruggewonnen uit Spirituele waarden zijn menselijke waarden: info.shine.com.
  3. Sanders, N. (30 september 2010). The Atlas Society. Opgehaald uit spirituele waarden: atlassociety.org.
  4. Science, H. (2017). Menswetenschappen. Teruggewonnen uit Spirituele waarden: humanscience.wikia.com.
  5. Stapledon, O. (2014). Wat zijn 'spirituele' waarden? Adelaide: de bibliotheek van de Universiteit van Adelaide.
  6. (8 juli 2014). Venemedia. Verkregen van Definitie van Spirituele Waarden: conceptdefinicion.de.