Roman Society-klassen en hun belangrijkste kenmerkende Romeinse samenleving, Zoals veel oude samenlevingen was het sterk gestratificeerd. Gedurende haar hele geschiedenis waren haar inwoners - inclusief gewone mensen, patriciërs en senatoren - terughoudend om veel macht aan een persoon te geven en waren ze bang voor de tirannie van een koning.

Sommige mensen die in het oude Rome woonden, waren slaven die geen enkele macht bezaten, maar in tegenstelling tot moderne slaven konden Romeinse slaven hun vrijheid krijgen.

In de eerste jaren, aan de top van de Romeinse samenleving, waren de koningen die de allerhoogste macht hadden. Maar later werden de koningen ook verdreven. Op dezelfde manier was de rest van de sociale hiërarchie ook aanpasbaar.

De laagste klasse, de gewone mensen en van nature de meerderheid van de Romeinse bevolking, wilden en eisten iets meer voor hen. Toen ontstond er een welvarende sociale klasse tussen de edelen en de plebejers.

De meeste Romeinse burgers waren onafhankelijke boeren die eigenaar waren van het land waarop zij werkten.

In de eerste republiek moesten alle mannelijke burgers militaire dienst bewijzen in het leger en de omvang van hun boerderijen weerspiegelde zich in hun militaire verplichtingen. Burgers die minder militaire verplichtingen hadden, waren kleinere boerderijen.

In het centrum van de stad was er een kleine groep handwerkslieden en handelaars. Veel van deze stedelijke arbeiders waren vrije mannen die uit het buitenland kwamen.

Klassen van de Romeinse samenleving

1- Slaven

Aan de onderkant van de Romeinse hiërarchie waren de slaven. hoewel 'een vader van het gezin'kon zijn afhankelijken in slavernij verkopen, dit was raar.

Slaven konden dit systeem binnendringen door kinderen die werden achtergelaten bij de geboorte en door de geboorte van een andere slaaf.

Oorlogen waren echter de belangrijkste bron van Romeinse slavernij. In de antieke wereld werden degenen die tijdens de oorlog werden gevangengenomen, slaven.

De Romeinse boeren werden grotendeels vervangen door plantage-eigenaren die hun slaven op het land werkten; maar niet alle landeigenaren hadden slaven.

Er waren ook staatsslaven en huiselijke slaven. De slaven waren zeer gespecialiseerd. Sommigen verdienden zelfs genoeg geld om hun vrijheid te kopen.

2- Gratis mannen

Pas bevrijde slaven konden deel gaan uitmaken van de plebeïsche klasse als ze burgers waren.

Als een gratis slaaf een burger werd, was deze afhankelijk van verschillende factoren, waaronder of de slaaf de juiste leeftijd had, of zijn eigenaar een burger was en of de ceremonie formeel was. Een vrije man zou een klant van zijn vorige eigenaar blijven.

3- Het Romeinse proletariaat

Het oude Romeinse proletariaat werd door koning Servius Tullios erkend als de laagste klasse van Romeinse burgers.

Het was voor het proletariaat moeilijk om geld te verdienen vanwege de economie gebaseerd op slavernij. Later, toen Marius het Romeinse leger hervormde, betaalde hij de proletarische soldaten.

Het brood en circus beroemd gemaakt in de periode van het Romeinse rijk was in het voordeel van het Romeinse proletariaat. De naam van het proletariaat verwijst rechtstreeks naar zijn directe functie voor Rome: de productie van Romeinse proles (afstammelingen).

4- De plebejers

De term plebeian is synoniem met lagere klasse. De plebejers maakten deel uit van de Romeinse bevolking wiens oorsprong een van de veroverde Latinos was (in tegenstelling tot de Romeinse veroveraars). De plebejers stonden in contrast met de adellijke patriciërs.

Hoewel Romeinse plebejers in de loop van de tijd fortuinen en aanzienlijke macht konden vergaren, waren de gewone mensen oorspronkelijk arm en onderdrukt.

5- Equities

De équites waren renners of Romeinse ridders met veel geld. De naam is afgeleid van het woord paard in het Latijn, equus. De équites werden een hoge sociale klasse die direct na de patriciërs kwam. Het waren meestal welvarende Romeinse zakenlieden.

Toen het Romeinse leger begon te betalen, ontvingen de équites drie keer wat de gewone troepen. Hoewel het een belangrijke afdeling van het Romeinse leger was, verloren ze uiteindelijk hun militaire bekendheid.

6 - Senatoren

De senatoren werden gekozen uit de équites, daarom behoorden zij tot de groep van de samenleving die land bezat. Aanvankelijk werden de senatoren door de consuls en later door de sensoren in de Senaat gekozen.

Hoewel technisch gezien alle équites naar de senaat konden streven, kwamen de meesten binnen omdat hun vader of grootvader in de senaat was. Daarom vormden senatoren bijna een erfelijke sociale klasse in de Romeinse samenleving.

Binnen deze klasse leverde een kleine groep senatorische families generatie na generatie generaties consuls.

De families die het grote aantal consuls produceerden, werden beschouwd als de crème van de rooms-katholieke room.

7- Patricios

De patriciërs werden beschouwd als de Romeinse high society. Er wordt aangenomen dat zij oorspronkelijk familieleden van de patres 'ouders' - de hoofden van families van de oude Romeinse stammen.

In het begin hadden de patriciërs alle macht van Rome. Zelfs nadat de plebejers hun rechten hadden verworven, bestonden er rudimentaire posities die voorbehouden waren aan de patriciërs.

De Vestaalse maagden moesten afkomstig zijn uit patricische families en de Romeinse patriciërs hadden speciale huwelijksvieringen.

8- Roman King (Rex)

De koning was het hoofd van het volk, de opperpriester, de leider in de oorlog, en de rechter wiens veroordeling niet kon worden aangevochten.

De koning leidde de Romeinse Senaat. De koning werd vergezeld door 12 litorios die een groep hengels met het symbool van een bijl in het midden van de bundel droegen.

Ondanks alle macht die hij had, kon de koning worden verdreven. Na de verdrijving van de laatste van de Tarquins, werden de zeven koningen van Rome herinnerd met zoveel haat dat er nooit meer koningen in Rome waren.

Er waren echter Romeinse keizers die vorsten waren met dezelfde macht als koningen.

9 - Romeinse keizers

Aanvankelijk werd de term keizer gebruikt om een ​​succesvolle generaal te definiëren. De Romeinen waren geregeerd door door hun geschiedenis gekozen koningen.

Maar als gevolg van hun machtsmisbruik, verdreven de Romeinen hen en verving ze door iets als jaarlijkse koningen die in paren dienden, als consuls.

Augustus wordt beschouwd als de eerste keizer. Hij was voorzichtig om niet als een koning te worden beschouwd, hoewel het voor vandaag moeilijk zou zijn hem niet als zodanig te zien..

Zijn opvolgers, gekozen door de vorige keizer of geselecteerd door het leger, vergaarden steeds meer macht.

In feite vermeden de Romeinen het hebben van koningen die veel krachtiger monarchen en autocraten creëerden.

referenties

  1. Romeinse samenleving (2017). Opgehaald van thoughtco.com
  2. De Romeinen. Opgehaald van courses.lumenlearning.com
  3. Wat is een Romeinse keizer? (2017). Opgehaald van thoughtco.com
  4. Oude Rome samenleving en economie. Opgehaald van timemaps.com
  5. Equites waren de Romeinse ridders (2017). Opgehaald van thoughtco.com.