Acceptatie- en commitment-therapie basen en technieken



de acceptatie- en commitment-therapie (ACT) is een soort therapie genaamd "derde generatie". In de afgelopen jaren is het een van de meest populaire opties geworden voor de behandeling van stoornissen zoals gegeneraliseerde angst, obsessief-compulsieve stoornis of sociale fobie, hoewel het gebruik zich verspreidt naar andere problemen..

ACT-therapie (voor zijn afkorting in het Engels "acceptatie- en commitment-therapie") verschilt van de eerste en tweede generatie therapieën door zijn belangrijkste focus. In de eerste generatie waren de meeste technieken gebaseerd op gedragsverandering door versterking en andere gedragsmethoden.

Bij therapieën van de tweede generatie daarentegen lag de nadruk vooral op de cognitieve processen van de patiënt. ACT-therapie is gebaseerd op de tweede generatie, maar bevat elementen zoals opmerkzaamheid en het onderzoeken van de eigen emoties bij de behandeling van verschillende psychische aandoeningen.

Aanvankelijk werd acceptatie- en commitment-therapie ontwikkeld als een alternatief voor patiënten die niet goed reageerden op een behandeling met cognitieve gedragstherapie, de meest geaccepteerde therapie tot nu toe. Verschillende onderzoeken hebben echter aangetoond dat het goede resultaten oplevert voor alle soorten psychische stoornissen.

index

 • 1 basissen
  • 1.1 Cognitieve defusie
  • 1.2 Acceptatie
  • 1.3 Contact met het huidige moment
  • 1.4 Toegang tot het "observerende zelf"
  • 1.5 Je waarden ontdekken
  • 1.6 Onderneem actie
 • 2 Technieken
  • 2.1 Word bewust van mentale toestanden
  • 2.2 Accepteer en verwijder de macht van mentale toestanden
  • 2.3 Verduidelijk iemands waarden
  • 2.4 Onderneem actie
 • 3 referenties

bases

Psychologietherapieën van de tweede generatie zijn gebaseerd op het idee dat onze gedachten de manier zijn waarop we de wereld ervaren. Daarom is hun focus gericht op het veranderen van de overtuigingen en mentale dialoog van de patiënten, om hun emoties en hun gemoedstoestand aan te passen.

Integendeel, ACT-therapie is van mening dat negatieve gedachten en lijden onvermijdelijk deel uitmaken van de menselijke ervaring. Daarom is deze therapeutische aanpak, in plaats van het veranderen van de mentale dialoog van patiënten, erop gericht hen te leren hun negatieve ervaringen te accepteren, zodat ze niet meer ongemak veroorzaken dan noodzakelijk.

Hierdoor wordt de ACT-therapie vaak vergeleken met "mindfulness", zoals een van de belangrijkste technieken om patiënten te helpen om te beseffen wat ze voelen of denken en te realiseren en hun ervaringen interne hebben geen macht over hen.

Tegelijkertijd is de therapie van acceptatie en toewijding ook gebaseerd op het idee dat het ondernemen van actie volgens de eigen waarden van fundamenteel belang is om de stemming van patiënten te verbeteren. Daarom is het een zeer praktische benadering om tastbare veranderingen in het leven van klanten aan te brengen.

ACT-therapie is gebaseerd op zes fundamentele principes: cognitieve defusie, acceptatie, contact met het huidige moment, toegang tot het 'observerende zelf', het ontdekken van de eigen waarden en het ondernemen van actie. Vervolgens zullen we zien waar elk van hen uit bestaat.

Cognitieve defusie

Een van de fundamentele principes waarop de ACT-therapie is gebaseerd, is het idee dat onze gedachten en emoties ons alleen maar kunnen schaden als we ons ermee identificeren. Als, bijvoorbeeld, in onze gedachten de gedachte "Ik ben niet aantrekkelijk" opkomt, zal het ons alleen maar lijden als we het geloven.

De meeste bestaande therapieën waren tot nu toe gericht op het weerleggen van een idee of negatieve emotie door een mentale dialoog. ACT, aan de andere kant, leert patiënten om ze eenvoudig te observeren zonder ze te beoordelen of te proberen ze aan te passen. Op deze manier wordt het ongemak dat ze veroorzaken aanzienlijk verminderd.

Om dit doel te bereiken, worden verschillende technieken gebruikt die patiënten helpen hun gedachten, emoties en herinneringen als iets externs te zien.

aanvaarding

Een andere van de fundamentele theorieën over acceptatie en toewijdingstherapie is dat lijden onvermijdelijk is: er zal nooit een tijd zijn waarin alles perfect is en negatieve emoties verdwijnen. Hierdoor is het vechten tegen onaangename gevoelens of ideeën niet alleen ineffectief, het verhoogt ook het ongemak.

In plaats daarvan leert ACT ons om negatieve ervaringen te accepteren, om ze op zichzelf te laten verdwijnen en om ondanks hen te handelen. Op deze manier wordt de invloed op het leven van de patiënt aanzienlijk verminderd, wat paradoxaal genoeg ook het ongemak vermindert dat deze patiënt ervaart..

Contact met het huidige moment

ACT-therapie extraheert praktische elementen zoals meditatie of opmerkzaamheid om patiënten te helpen meer verbonden te zijn met wat ze op elk moment doen. Het idee achter deze praktijk is dat, wanneer we ons op het heden concentreren, veel van onze negatieve ervaringen verdwijnen.

Tegelijkertijd helpt het focussen op het huidige moment gebruikers van ACT-therapie om te handelen ondanks hun negatieve gedachten en emoties. Dit vermindert de noodzaak om tegen hen te vechten enorm, wat op de lange termijn contraproductief kan zijn.

Toegang tot het "observeren van mij"

Een van de belangrijkste redenen waarom we proberen onze negatieve gedachten, emoties en herinneringen te bestrijden, is omdat we denken dat ze ons pijn zullen doen als we toestaan ​​dat ze in onze gedachten blijven. ACT-therapie probeert aan te tonen dat dit idee niet echt is.

Volgens deze therapeutische methode is onze geest verdeeld in twee delen: het 'denkende zelf' en het 'observerende zelf'. Ongeacht wat het denkende zelf doet, kan het waarnemen ik altijd een staat van kalmte en welzijn handhaven, los van elke gedachte of emotie die we hebben..

Daarom is het, door ons te identificeren met het observerende zelf, mogelijk om het ongemak dat onze gevoelens en gedachten ons veroorzaken, sterk te verminderen..

Ontdek je eigen waarden

Volgens onderzoek in dit verband, is actie ondernemen om te krijgen wat je wilt, essentieel om een ​​hoog niveau van welzijn te bereiken. Het bereiken van een doel vereist echter ongemakkelijke of moeilijke acties, dus veel mensen werken niet aan hun doelen om te voorkomen dat ze zich slecht voelen.

De oplossing die door ACT-therapie voor dit probleem wordt voorgesteld, is om te ontdekken wat de waarden van elke patiënt zijn. Het gaat over wat het belangrijkst is voor elke persoon, een kompas dat wijst naar wat iedereen wil bereiken.

Wanneer een persoon zijn waarden verduidelijkt en handelt op een manier die overeenkomt met hen, is het gemakkelijker om te werken om hun doelen te bereiken, zelfs als u onplezierige of onmotiverende taken moet uitvoeren.

Onderneem actie

Als je eenmaal hebt geleerd dat je gedachten en emoties niet een negatief effect op onze ervaring hebben, en hebben ontdekt wat onze belangrijkste waarden, gaat de laatste stap van de ACT-therapie stelt u een aantal uitdagende doelen en maatregelen te nemen om ze te krijgen.

Zo is de focus van deze therapie is tweeledig: ten eerste wil emotionele nood rechtstreeks te verminderen, en anderszins verbeteren van het leven van de patiënten om de frequentie waarmee ze in situaties die ongeluk veroorzaken te verminderen.

technieken

Elke sessie van acceptatie- en commitment-therapie zal uniek zijn, afhankelijk van het moment waarop de patiënt zich bevindt. De therapeut zal altijd met uw cliënt samenwerken om een ​​van de volgende doelstellingen te bereiken: om zich bewust te worden van hun eigen mentale toestand, deze te accepteren en hun macht weg te nemen, hun eigen waarden te verduidelijken en actie te ondernemen.

Word je bewust van mentale toestanden

De eerste stap van acceptatie en toewijdingstherapie houdt in dat de patiënt beseft wat hij ervaart: de emoties, gedachten en herinneringen die hij op elk moment doormaakt. Hiervoor is het meest gebruikelijk om mindfulness-oefeningen uit te voeren of na te denken over wat er in een specifieke situatie is gebeurd.

Mindfulness-oefeningen zijn gebaseerd op technieken zoals meditatie. Ze houden meestal in dat de patiënt een specifieke tijd neemt om te observeren wat er zich in zijn hoofd afspeelt. Hiervoor is het gebruikelijk om ademhalingsoefeningen uit te voeren.

Daarnaast kan de therapeut de patiënt helpen te onderzoeken wat hij op een bepaald moment voelde of dacht. Met voldoende oefening kan het individu zijn eigen mentale toestanden met toenemend gemak herkennen.

Accepteer en verwijder de macht van mentale toestanden

De tweede stap van ACT-therapie is om de patiënt verschillende manieren te leren om het ongemak veroorzaakt door hun eigen gedachten en emoties te verminderen..

Meestal houdt dit in dat je mentale toestanden kunt observeren zonder ze te beoordelen, je kunt identificeren met het observerende zelf en jezelf kunt distantiëren van je eigen gedachten en emoties..

Verduidelijk iemands waarden

Zodra de persoon in staat is geweest zijn gevoelens, gedachten en herinneringen uit de handen te nemen, zou de therapeut haar moeten helpen ontdekken wat echt belangrijk is voor haar.

Op deze manier kun je bepalen welke delen van het leven van het individu zijn afgestemd op hun waarden en welke een verandering nodig hebben.

Onderneem actie

Het laatste deel van de acceptance and commitment therapy impliceert dat de persoon met de hulp van een psycholoog, het ontwikkelen van een actieplan om u te helpen een steeds in overeenstemming leven met hun eigen waarden en handelen te creëren ondanks de nog steeds met een negatieve mentale toestanden of oncomfortabel.

Aan de andere kant is ACT-therapie cyclisch. Dit betekent dat, hoewel deze vier fasen gewoonlijk op een lineaire manier plaatsvinden, het op elk moment van het proces mogelijk is om terug te gaan en elke techniek of oefening opnieuw te oefenen die de resultaten die de persoon bereikt, kan verbeteren..

referenties

 1. "Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) voor GAD" in: VeryWell Mind. Opgehaald: 27 maart 2019 van VeryWell Mind: verywellmind.com.
 2. "Acceptatie en toewijdingstherapie" in: Psychologie vandaag. Opgeëist: 27 maart 2019 van Psychology Today: psychologytoday.com.
 3. "Acceptatie- en commitment-therapie (ACT)" in: Goede therapie. Opgehaald: 27 maart 2019 van Good Therapy: goodtherapy.org.
 4. "Acceptatie en Commitment Therapie (ACT): de psychologie van Mindful Acting" in: Positive Psychology Program. Opgehaald: 27 maart 2019 van Positive Psychology Program: positivepsychologyprogram.org.
 5. "Acceptatie- en commitment-therapie" in: Wikipedia. Opgehaald op: 27 maart 2019 van Wikipedia: en.wikipedia.org.