biologie - Pagina 3

Ecologische waarde goederen en diensten, controverse en belang

de ecologische waarde het is het scala aan criteria waarmee de kwaliteit van een ecosysteem wordt bepaald. Deze criteria worden...

Vacuolas-functies en kenmerken

de vacuolen zijn multifunctionele organellen die worden aangetroffen in de cellen van alle planten en schimmels, evenals in sommige protisten-,...

Kenmerken van Urocordados, classificatie, habitat, voeding

de urochordates of manteldiertjes (subphylum Tunicata) zijn een groep niet-gewervelde chordaten die uitsluitend in de zee leven. Ze worden urocordados...

Ureaplasma kenmerken, morfologie, pathologie

Ureaplasma is een geslacht van bacteriën die geen celwand hebben en worden gekenmerkt door het hydrolyseren van ureum en het...

Unions-celtypen en hun kenmerken

de mobiele kruispunten ze zijn de contactbruggen die bestaan ​​tussen de cytoplasmatische membranen tussen aangrenzende cellen of tussen een cel...

Kenmerken van Cowboy-graf, voordelen, gebruiksmethode en bijwerkingen

de cowboy graf (Ipomoea stans Cav.) Is een zeer vertakt overblijvend kruid behorende tot de familie Convolvulaceae. Het is een inheemse...

Tubulina Alfa en Beta, functies

de tubuline is een globulair dimeer eiwit gevormd door twee polypeptiden: tubuline alfa en bèta. Ze zijn georganiseerd in de...

Trypanosoma brucei-kenmerken, morfologie, biologische cyclus, symptomen

Trypanosoma brucei Het is een extracellulair protozoönparasiet. Behoort tot de klasse Kinetoplastidae, familie Trypanosomatidae genus Trypanosoma. Er zijn twee ondersoorten die...

Tropismo-typen en -kenmerken

de tropisme (Grieks voor Griekse τροπή trope 'draai, lekkage return point'), is een biologisch verschijnsel dat de directionele groei van...