Functies, technieken en voordelen van gelachstherapiede Lachtherapie of lachtherapie is een psychotherapeutische techniek die toelaat door het lachen mentale en emotionele voordelen te genereren.

Het wordt niet als een therapie beschouwd omdat het niet toestaat om pathologieën of psychische stoornissen te genezen. Het is echter een goed hulpmiddel om op te nemen in verschillende psychotherapie-interventies.

Over het algemeen wordt gelachstherapie uitgevoerd in groepssessies, omdat deze een grotere besmetting van persoon tot persoon mogelijk maken en de taak vergemakkelijken. Het groepseffect maakt het mogelijk om de deelnemers te stimuleren en de productie van gelach onder hen te verhogen.

Hoewel de basis van de lachtherapie dit psychologische hulpmiddel kan suggereren als een slecht gestructureerde en gecontroleerde behandeling, heeft deze interventie opmerkelijk wetenschappelijk bewijs.

Op deze manier heeft lachtherapie onderzoek dat de psychologische en emotionele effecten benadrukt van het lachen. Evenzo bevat het goed gedefinieerde en gecontrasteerde technieken en hulpmiddelen..

Het doel van dit artikel is om de kenmerken van de lachtherapie bloot te leggen. Leg uit waar dit psychologische hulpmiddel uit bestaat, welke positieve effecten het kan veroorzaken en welke relatie er bestaat tussen lachen en psychisch functioneren.

Kenmerken van lachtherapie

Lachtherapie wordt gedefinieerd als het therapeutisch gebruik van technieken en interventies die van toepassing zijn op een persoon of een groep mensen die leiden tot het genereren van een gecontroleerd gevoel van ontremming.

Het hoofddoel van de techniek is om een ​​staat te provoceren in de persoon waarmee hij gelach kan ervaren, wat zich direct vertaalt in bepaalde gezondheidsvoordelen..

Het gaat over een vrij nieuwe interventie in Europese samenlevingen. In sommige regio's van Zuid-Amerika wordt echter gelachtherapie al enkele jaren gebruikt voor de interventie van psychische stoornissen.

Vanwege de goede therapeutische resultaten die zijn behaald, heeft de lachtherapie zich verspreid naar verschillende delen van de wereld, en steeds meer psychotherapeuten nemen deze technieken op in hun behandelingen..

Structuur van lachtherapie

Lachtherapie is een therapeutisch hulpmiddel dat de uitvoering van verschillende taken en activiteiten omvat. Op deze manier richt dit type interventie zich niet alleen op het genereren van gelach bij mensen.

Over het algemeen bestaat de lachtherapie uit vier verschillende stadia. In de eerste plaats worden theoretische sessies uitgevoerd. Vervolgens is een oefenfase opgenomen. De laatste twee fasen worden gekenmerkt door de ontwikkeling van communicatie en de toepassing van verschillende technieken.

Deze therapie wordt meestal gedaan op groepsniveau, omdat het een betere dynamiek mogelijk maakt en een groter aantal voordelen voor de deelnemers genereert. Sommige therapeuten kiezen er echter voor om het ook op individueel niveau toe te passen.

1- Theoretische fase

Lachtherapie begint met theoretische sessies. In deze eerste fase is het doel om de kenmerken van lachen en de toepassing ervan in verschillende klassen en culturen te herzien.

De therapeut legt uit wat lachen is, wat zijn fysiologische, psychologische en neuropsychologische eigenschappen zijn. Evenzo heeft het betrekking op lachen met cognitieve processen zoals het functioneren van het geheugen.

2- Praktijkfase

Nadat de eigenaardigheden van het lachen en de therapeutische toepassing ervan zijn beoordeeld, gaat de therapie verder met een reeks praktische oefeningen.

Specifiek, in deze tweede fase wordt een reeks stukken uitgeoefend in de longen, rug en maag.

Deze oefeningen zijn belangrijk om het lichaam te deblokkeren en te ontspannen, en de goedkeuring van een staat mogelijk te maken die het optreden van gelach vergemakkelijkt en de voordelen ervan vergroot.

Deze stukken worden tijdens de eerste sessies aangeleerd en onderwezen, zodat deelnemers leren ze aan het begin van de resterende sessies uit te voeren.

3- Communicatiefase

Vervolgens richt de therapie zich op het oefenen en ontwikkelen van communicatie tussen groepsdeelnemers.

Communicatie-oefeningen worden toegepast, zodat de proefpersonen elkaar kennen, vertrouwen en medeplichtigheid krijgen in de sessies en ontremd raken in de therapie.

4- Toepassing van technieken

Ten slotte, wanneer de doelstellingen van de drie voorgaande fasen zijn bereikt, is de toepassing van verschillende technieken die als doel hebben om plezier en spel tussen de deelnemers te motiveren en het uiterlijk van lachen aan te moedigen, al opgenomen..

Technieken toegepast in lachtherapie

De technieken van lachtherapie worden toegepast in de laatste fase van de interventie. Ze kunnen meerdere sessies duren, omdat er geen specifieke behandelingsduur is vastgelegd.

Evenzo kunnen de toegepaste technieken ook veel en gevarieerd zijn. Ze willen allemaal lachen en plezier aanmoedigen. De meest gebruikte zijn:

1- Laat het negatief los

Deze techniek wordt gedaan met behulp van een ballon. Het onderwerp moet de ballon opblazen en in elke ademhaling moet iets worden uitgezonden dat je uit je leven of omgeving wilt laten verdwijnen.

2- Elimineer het negatief

In dit geval bindt de patiënt de ballon met de veters. De therapeut speelt muziek en de deelnemers moeten gaan dansen door de ballon te slepen, in een poging het te laten ontploffen voordat het nummer eindigt.

3- Draai aan om te ontspannen

Bij deze techniek moeten patiënten de spieren samentrekken en snel lopen, waarbij ze van het ene naar het andere eind door de kamer gaan. Evenzo moeten ze proberen hun naam te verwoorden zonder de spiermassa los te maken. Uiteindelijk wordt het lichaam geleidelijk ontstressen.

4- Techniek van het lachen

Patiënten liggen op de vloer en de therapeut instrueert oefeningen om verschillende soorten gelach direct te veroorzaken.

5- techniek van kietelen

Ten slotte, hoewel het in alle gevallen niet mogelijk is, kiezen sommige therapeuten ervoor om gelach rechtstreeks uit te lokken door kietelen.

Analyse van de componenten van het lachen

Om te concluderen dat lachtherapie een adequaat therapeutisch hulpmiddel is, omdat het "lachen" bij patiënten veroorzaakt, is een te platte analyse om het gebruik ervan bij geestelijke gezondheid te waarborgen.

De goede resultaten die deze interventie heeft laten zien om bepaalde psychopathologische symptomen te verbeteren, hebben zelfs de interesse gewekt voor toepassing ervan in verschillende therapieën. Echter, voorafgaand aan het gebruik ervan, is lachtherapie onderworpen aan een groot aantal verschillende onderzoeken.

In die zin zijn de belangrijkste componenten die zijn geanalyseerd om de kenmerken van de lachtherapie en de therapeutische effecten ervan te definiëren: de definitie van het lachconcept, de soorten gelach en humor en de neurofysiologie van het lachen

1- Afbakening van het lachconcept

Om de lachtherapie te ontwerpen en te bouwen, is het noodzakelijk om de hoofdcomponent waarop de interventie werkt correct te definiëren, dat wil zeggen gelach.

In deze zin hebben verschillende auteurs geprobeerd het concept van lachen te definiëren met als doel op de meest concrete manier mogelijk de kenmerken en eigenaardigheden ervan af te bakenen..

Volgens de Koninklijke Spaanse Academie van de taal kan het woord "lachen" op drie verschillende manieren worden gedefinieerd. Dit zijn:

 1. Bewegingen van de mond en andere delen van het gezicht die vreugde tonen.
 2. Stem of geluid dat gepaard gaat met lachen.
 3. Wat beweegt lachen.

Met deze eerste benadering van de definitie van lachen, is het connotatief dat dit gemeenschappelijke en alledaagse element complexer kan zijn om af te bakenen dan verwacht.

In die zin hebben verschillende auteurs zich gericht op het bestuderen van deze menselijke reactie om meer kennis over lachen te krijgen.

De arts van de Universiteit van Barcelona, ​​Ramón Mora Ripoll, beschrijft bijvoorbeeld het lachen als een constellatie van emoties. Bevestigt dat lachen op zich ondefinieerbaar is, omdat het meestal voorkomt in een verscheidenheid aan situaties, zoals verrassing, euforie of vreugde.

Aan de andere kant definieert de wetenschapper Mari Cruz Rodera van het Spaanse Onderzoeksnetwerk in Lachwetenschap (RISA) het element als een hoofdteken of symptoom van het verworven geluksyndroom..

Vanuit een meer psychofysiologisch oogpunt is er vandaag een zekere wetenschappelijke consensus om te bevestigen dat lachen wordt gekenmerkt door:

 1. Energetische samentrekkingen van het diafragma die gepaard gaan met herhalende syllabische vocalisaties met resonantie van de keelholte.
 2. Gelaatsuitdrukking die ongeveer 50 verschillende gezichtsspieren gebruikt.
 3. Bewegingen van andere dan 300 spieren die verwijzen naar verschillende groepen zoals: buikwand, hoofd, nek, rug, armen en handen.
 4. Ontwikkeling van een reeks bijbehorende neurofysiologische processen.

2- Soorten lachen en humor

In de studie van het lachen is geconcludeerd dat elk mens op een andere manier lacht. Op deze manier is lachen geen unieke en identieke reactie voor alle mensen.

De factoren die de kenmerken van gelach moduleren die bij een persoon zijn ontwikkeld, hebben betrekking op kenmerken die verband houden met gelaatsuitdrukkingen zoals ritme, volume, intensiteit of duur..

De studie van deze elementen heeft het mogelijk gemaakt om meerdere soorten gelach te ontwikkelen, waarvan er 5 een speciale relevantie en wetenschappelijk bewijs hebben gekregen. Dit zijn:

 1. Spontaan of oprecht gelach.
 2. Intensieve of onvoorwaardelijke lach.
 3. Gestimuleerd gelach.
 4. Veroorzaakt gelach.
 5. Pathologisch gelach.

Evenzo is een ander belangrijk element waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de kenmerken van lachen, gelegen in de differentiatie tussen dit concept en humor.

Het onderscheiden van lachen en humor is niet eenvoudig, omdat ze vaak op een bijbehorende manier verschijnen. Humor is vaak de oorzaak van het lachen, maar lachen kan ook de stemming veranderen.

In deze zin zijn lachen en humor twee aspecten die nauw verwant zijn en waarvan de associatie de basis vormt voor lachtherapie.

Humor is de constructie, terwijl lachen een fysiologische activiteit is. Lachen heeft zowel fysieke als fysiologische effecten, terwijl humor alleen cognitieve effecten heeft.

Evenzo is humor een stimulans en is lachen een van de vele reacties die deze stimulus kan genereren. Ondanks dat ze verband houden, hoeven deze twee elementen echter niet altijd tegelijk te verschijnen.

3- Neurofysiologie van het lachen

Lachen heeft een biologische basis, dat wil zeggen, wanneer de hersenen lachen, ondergaat het een reeks veranderingen in het functioneren ervan.

In het bijzonder stimuleert gelach verschillende hersenprocessen, zoals subcorticale corticale circuits, het limbisch systeem, speciale gebieden en de hypothalamus-hypofyse-as.

Bovendien veroorzaakt lachen het vrijkomen van hormonen en neurotransmitters zoals anandimide, endorfines, enkephalinen, serotonine, oxytocine of dopamine..

De afgifte van deze stoffen in verschillende hersencircuits zou de psychologische voordelen van lachtherapie verklaren en de productie van effecten zoals ontspanning, het experimenteren met positieve emoties, of de toename van stemming en vertrouwen..

Anderzijds hebben recente studies aangetoond dat lachen ook gepaard gaat met de afgifte van het adrenocorticotroop hormoon (ACTH), dat betrokken is bij de regulatie van stress.

Evenzo wordt verondersteld dat lachen ook een grotere afgifte van adrenaline en noradrenaline in het lichaam zou veroorzaken, ingrijpend in de regulering van bloeddruk en bronchodilatatie, nuttig bij mensen met astma..

Gunstige effecten van het lachen

Verschillende onderzoeken waren gericht op het bestuderen van de gunstige effecten van lachen. In het algemeen kunnen deze worden onderverdeeld in fysiologische effecten en psychologische effecten.

 1. Fysiologische effecten.
 2. Oefeningen en ontspant de spieren.
 3. Oefening en verbetering van de ademhaling.
 4. Verlaagt de concentraties van stresshormonen.
 5. Verhoogt de productie van endorfines.
 6. Verhoog weefseloxygenatie.
 7. Verbetert de werking van bloedvaten.
 8. Stimuleert het immuunsysteem.
 9. Verhoogt de pijn- en tolerantiedrempel.
 10. Psychologische effecten.
 11. Vermindert stress en symptomen van depressie en angst.
 12. Verhoogt stemming, zelfrespect en zelfvertrouwen.
 13. Vergroot het geheugen en creatief denken.
 14. Verbetert sociale relaties.
 15. Verbetert de kwaliteit van leven en bevordert psychologisch welbevinden.

referenties

 1. Bokun, Branco: "Humor als therapie" .Tusquest. Barcelona, ​​1987.
 1. Holder, R. Lach het beste medicijn. Barcelona Spanje: Editorial Onoiro, 2004: 1-2.
 1. Mahony DL, Burroughs WJ, LG Lippman. Opgemaakt van de meningen van 223 attributen van gezondheidsbevorderende gelach: een generatieve vergelijking. J Psicol 2002; 136: 171-81.
 1. Moody, Raimond: "Humor en gezondheid. De genezende kracht van het lachen ". Einde. Madrid 1978.
 1. Ramírez L. De somatische effecten van lachen. Revista Medicina Esfinge nº26 juli-aug 2002.