rechts

Credit Titels Classificatie, kenmerken en voorbeelden

de credit titels het zijn documenten die dienen om de plicht die ze bevatten te bewijzen, meestal weergegeven in papieren...

Overdracht van verzendingsverplichtingen en voorbeelden

de overdracht van verplichtingen het verwijst naar het overbrengen naar een andere persoon van de positie als schuldeiser of schuldenaar,...

Test Course-Navette waar het voor is, protocol, hoe het wordt geëvalueerd

de Test Course-Navette, door Léger of Pi Het bestaat uit een test die de aerobe capaciteit van een persoon meet....

Economische substantie in wat het is, interpretatie en voorbeelden

de economische substantie het is een doctrine in de belastingwetgeving van de Verenigde Staten, volgens welke een transactie als geldig...

Juridische veronderstelling Classificatie en voorbeelden

de juridische veronderstelling Het is een abstract feit dat consequenties kan hebben voor een juridisch effect. De juridische gevolgen van...

Onderwerpen van rechtstypes en andere concepten

de svoorwerpen van de wet zijn degenen die de capaciteit hebben om rechten en plichten te hebben. Volgens de wettelijke...

Onderverhuringskenmerken, legaliteit, voor- en nadelen

de subleasen Het gebeurt wanneer een formele huurder, wiens naam is belichaamd in een huurovereenkomst, een deel van het onroerend...

Sociedad de Producción Landelijke kenmerken, voordelen, nadelen

de landelijke productiemaatschappij Het is een vorm van ejidal-associatie die is ontstaan ​​met het doel landelijke activiteiten te promoten. De...

Normatieve systeemclassificatie en voorbeelden

de normatieve systeem het is de set van normen en instellingen, evenals de entiteiten die het recht toepassen dat de...