Anatomie en fysiologie - Pagina 3

Rugoscopia-grondbeginselen, classificatie en toepassingen

de rugoscopia is de studie van palatale ruga's voor de identificatie van een individu. Ruwheden (Rugås) palatale zijn transversale ruggen of verhogingen...

Nieranatomie, fysiologie, functies, hormonen en ziekten

de niertjes ze zijn een paar organen in het retroperitoneale gebied, een aan elke zijde van de wervelkolom en de...

Karakteristieke rudimentaire organen en voorbeelden bij de mens

de rudimentaire orgels het zijn overblijfselen van structuren die ooit enige functie hadden voor de voorouder van de bestudeerde soort,...

Vomeronasale orgelkenmerken, structuur en functie

de vomeronasaal orgaan, ook bekend als het Jacobson-orgel, het is een hulporgaan van de reukzin bij sommige gewervelde dieren. Dit...

Gladde endoplasmatisch reticulumkenmerken, structuur en functies

de Glad endoplasmatisch reticulum is een membraneuze celorganel die aanwezig is in eukaryote cellen. In de meeste cellen wordt het...

Endoplasmatisch reticulumkenmerken, classificatie, structuur en functies

de endoplasmatisch reticulum Het is een membraneuze celorganel die in alle eukaryote cellen aanwezig is. Dit complexe systeem beslaat ongeveer...

Pulmonaire ademhalingskenmerken, Proces, Fasen en Anatomie

de pulmonaire ademhaling is het proces van gasuitwisseling dat plaatsvindt in de longen, waar het lichaam wordt voorzien van de...

Tricipital Reflection Via Efferent and Efferent, Physiology, Exploration

de triceps reflex het is een motorische reactie onafhankelijk van de wil veroorzaakt door een mechanische prikkel op het niveau...

Osteotendineuze of Myotatic Reflex-componenten, functies

de Osteotendineuze reflex of myotatische, ook bekend als diepe reflex of spieruitrekking, is een onvrijwillige motorische reactie op een externe stimulus,...