chemie - Pagina 3

Calcium Oxide (CaO) structuur, eigenschappen en toepassingen

de calciumoxide (CaO) is een anorganische verbinding die calcium en zuurstof in ionische vormen bevat (niet te verwarren met calciumperoxide, CaO2)....

Boriumoxide (B2O3) structuur, eigenschappen, nomenclatuur en toepassingen

de booroxide of boorzuuranhydride is een anorganische verbinding waarvan de chemische formule B is2O3. Als de boor- en zuurstofelementen van...

Berylliumoxide (BeO) -structuur, eigenschappen en toepassingen

de berylliumoxide (BeO) is een keramisch materiaal dat, naast de hoge sterkte en elektrische weerstand, een hoge warmtegeleidingscapaciteit heeft waardoor...

Formule bariumoxide, eigenschappen, risico's en toepassingen

de bariumoxide is een chemische verbinding met formule BaO die wordt gemaakt door de thermische ontleding van bariumnitraat of door...

Zwaveloxideformule, eigenschappen, risico's en gebruik

de zwaveloxide (VI), ook bekend als zwaveltrioxide of zwavelzuuranhydride, is een chemische verbinding met formule SO3. De structuur is weergegeven...

Aluminiumoxide (Al2O3) Chemische structuur, toepassingen, eigenschappen

de aluminiumoxide (Al2O3 van chemische formule), ook alumina, aluminiumoxide, korund of aluminiumtrioxide genoemd, is een metaaloxide dat wordt geproduceerd uit de...

Cupric Oxide Formula, Properties, Risks and Uses

de koper (II) oxide, ook wel koperoxide (II) genoemd, is een chemische verbinding met de formule CuO. De structuur ervan...

Specifiek volume water, lucht, damp, stikstof en ideaal gas

de specifiek volume het is een intensieve eigenschap van elk element of materiaal. Het wordt mathematisch gedefinieerd als de relatie...

Atomic Volume How It Varieert in het Periodiek Systeem en Voorbeelden

de atomair volume is een relatieve waarde die de relatie aangeeft tussen de molecuulmassa van een element en de dichtheid...