filosofie - Pagina 4

Wat en wat zijn de epistemologische stromingen?

Onder de epistemologische stromingen belangrijkste opvallen scepticisme, dogmatisme, rationalisme, relativisme of empirisme.Epistemologie is de tak van de filosofie die verantwoordelijk...

Wat zijn de objectieve waarden? Belangrijkste kenmerken

de objectieve waarden zijn degenen die buiten het individu bestaan, ongeacht hun perceptie of overtuigingen. Deze manier van begrijpen van...

Wat zijn de hoogste logische principes?

de opperste logische principes zijn die premissen die het denkproces sturen, orde geven, zin en strengheid.Volgens de traditionele logica zijn...

Wat zijn de morele deugden? Belangrijkste kenmerken

de morele deugden zijn die eigenschappen die de mens heeft, van nature of verworven, die hem ertoe brengen te handelen...

Wat zijn de bijzondere en universele proposities? Belangrijkste kenmerken

de bijzondere en universele proposities ze zijn de belangrijkste classificatie van de propositionele categorieën. Ze werden voorgesteld door Aristoteles en...

Wat bestudeert de filosofie? (Object van studie)

de filosofie studeer kennis in al zijn vormen. Op deze manier worden fundamentele problemen behandeld die te maken hebben met...

Wat is een gevolgtrekking? Typen en hoofdkenmerken

een gevolgtrekking het is een conclusie of mening die wordt bereikt waarbij rekening wordt gehouden met bewijzen of bekende feiten....

Wat is een entiteit? (Filosofie)

de entiteit in de filosofie het is een concept dat gerelateerd is aan het bestaan, aan het zijn. Kortom, het...

Wat is de Timocratie? Kenmerken en opvattingen over eigendom

de timocracia het is een regeringssysteem dat in de oudheid werd opgevat en waarin zijn leden beperkt zijn tot al...