filosofie - Pagina 3

Rousseau Biography, Philosophy and Contributions

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) was schrijver, filosoof, botanicus, naturalist en musicus, die de sociale en politieke structuren van zijn tijd in...

Richard W. Paul Biografie en belangrijkste bijdragen

Richard W. Paul Hij was een filosoof die de ontwikkeling van een model promootte dat de systematische ontwikkeling van kritisch...

Ethische verantwoordelijkheid Betekenis, voorbeelden

de ethische verantwoordelijkheid het is de vervulling van impliciete of expliciete afspraken over wat het passende en respectvolle gedrag in een vakgebied...

René Descartes Biografie, filosofie en bijdragen

René Descartes (1596-1650) was een Franse filosoof, wiskundige en wetenschapper, wiens meest opmerkelijke bijdragen zijn de ontwikkeling van de geometrie,...

Ethisch relativisme kenmerken, typen en kritieken

de ethisch relativisme het is de theorie die stelt dat er geen absolute universele regel is in de morele rechtschapenheid...

Filosofisch realisme Geschiedenis, gedachte, takken

de filosofisch realisme Het is een stroming met verschillende denkrichtingen die stelt dat objecten onafhankelijk van de waarnemer bestaan. Hoewel...

Porfirio Tree In What It Consists, What It Serves en Examples

de Porphyry boom Het is een diagram gemaakt door de filosofische denker met dezelfde naam, in de derde eeuw. Het...

Deductieve redeneerkenmerken, typen en voorbeelden

de deductief redeneren het is een soort van logisch denken waarin een bepaalde conclusie wordt getrokken uit algemene premissen. Het is een...

Kritische rationalistische kenmerken, vertegenwoordigers

de  kritisch rationalisme is een filosofisch methodologisch systeem dat probeert de principes van de rationele verklaring van kennis, menselijke acties,...