filosofie - Pagina 2

Kenmerken van moderne ethiek en vertegenwoordigers

de moderne ethiek is de filosofische discipline waardoor moraliteit, plicht, geluk, deugdzaamheid en wat goed of fout is in menselijk gedrag wordt...

Thomas Kuhn biografie, paradigma concept, andere bijdragen

Thomas Samuel Kuhn Hij was een natuurkundige, historicus en filosoof van de Amerikaanse wetenschap van de twintigste eeuw. Zijn onderzoek...

Kritieke theorieoorsprong, kenmerken, vertegenwoordigers en hun ideeën

de kritische theorie het is een denkrichting die, uitgaande van de menselijke en sociale wetenschappen, sociale en culturele feiten evalueert en beoordeelt....

Tales of Miletus Biography, Contributions, Thought

Tales of Miletus (623-540 n.C.) was een filosoof en een grote Griekse denker die zich ook waagde aan wiskunde, meetkunde,...

Solipsismegeschiedenis, kenmerken en vertegenwoordigers

de solipsisme het is een vorm van denken of filosofische stroom waarvan het hoofdvoorschrift is dat de enige zekerheid die...

Hypothetisch syllogisme Hoofdkenmerken (met voorbeelden)

een hypothetisch syllogisme is er een die vertrekt vanuit verschillende oordelen op basis van hypotheses en uiteindelijk een geldige conclusie...

Syllogismestructuur, regels, modi en voorbeelden

een syllogisme het is een vorm van deductieve argumentatie die vertrekt vanuit een globale categorische benadering om een ​​specifieke en overtuigende benadering...

Saint Thomas Aquinas Biografie, wijsbegeerte, bijdragen

Heilige Thomas van Aquino (1225-1274) was een theoloog, arts van de kerk, dominicaanse monnik, katholieke priester en een van de...

San Agustín de Hipona Biografie, wijsbegeerte en bijdragen

Sint-Augustinus van Hippo (354-430) was een filosoof en een christelijke theoloog, beschouwd als een van de meest invloedrijke heiligen in...