Onderwijspsychologie

Geweld in adolescentietypen, oorzaken, gevolgen en preventie

de geweld in de adolescentie Het wordt gevormd door manifestaties van agressiviteit die zijn gericht op gelijken, verwanten of machtsfiguren....

Thematische eenheid (onderwijs) kenmerken, planning, voorbeelden

de thematische eenheid, in het onderwijs zijn het referentiekaders die als basis dienen voor het plannen en organiseren van de...

Gegeneraliseerde typen ontwikkelingsstoornissen, symptomen, oorzaken en behandelingen

de gegeneraliseerde ontwikkelingsstoornissen (TGD) zijn een reeks veranderingen die resulteren in een vertraging en / of afwijking van normale ontwikkelingspatronen en...

Taalstoornissenstypen en hun oorzaken

de taalstoornissen het zijn complete of gedeeltelijke problemen die een persoon presenteert bij een effectieve communicatie in de omgeving. Ze beïnvloeden...

Eetstoornissen bij kinderen en adolescenten

de Eetstoornissen bij kinderen en adolescenten Vaker komen anorexia, boulimie, eetbuistoornis, pica, selectieve ingestie en herkauwen voor. Hoewel voedsel een...

Disintegratieve stoornis van kinderen, oorzaken, gevolgen, behandelingen

de Ontstoringsstoornis bij kinderen Het is een zeer zeldzaam syndroom dat sommige jonge kinderen treft. Het wordt gekenmerkt door het late verschijnen...

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptomen, oorzaken

de Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) is een van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en kan doorgaan in de adolescentie...

Theorie van gehechtheid Gedrag, stadia en experimenten

de hechtingstheorie legt uit hoe verbanden en relaties tussen mensen in het leven tot stand komen en omvat een interdisciplinaire...

Curriculum theorie achtergrond, functies, Franklin Bobbit

de curriculaire theorie is een academische discipline die verantwoordelijk is voor het onderzoeken en vormgeven van de inhoud van het academisch curriculum....