wiskunde

Colineair systeem en voorbeelden

de colineaire vectoren Ze zijn een van de drie soorten bestaande vectoren. Het gaat om die vectoren die in dezelfde...

Trinomiaal van de vorm x ^ 2 + bx + c (met voorbeelden)

Alvorens te leren om de trinomiaal van de vorm x ^ 2 + bx + c, en zelfs voordat we...

Gelijkbenige driehoekige kenmerken, formule en oppervlakte, berekening

een gelijkbenige driehoek Het is een driezijdige veelhoek, waarbij twee van hen dezelfde meting hebben en de derde zijde een...

Schaal driehoekskenmerken, formule en gebieden, berekening

een scalenedriehoek Het is een driezijdige veelhoek, waar iedereen verschillende metingen of lengtes heeft; om die reden krijgt het de...

Gelijkzijdige driehoekskenmerken, eigenschappen, formules en oppervlakte

een gelijkzijdige driehoek het is een polygoon met drie zijden, waar ze allemaal gelijk zijn; dat wil zeggen, ze hebben...

Acute hoekdriehoekkenmerken en -typen

de driehoeken driehoeken zijn die waarvan de drie interne hoeken scherpe hoeken zijn; dat wil zeggen, de meting van elk...

Getransformeerde Laplace-definitie, geschiedenis, waarvoor het is, eigenschappen

de getransformeerd van Laplace is de afgelopen jaren van groot belang geweest in de studies van engineering, wiskunde, natuurkunde, onder...

Isometrische transformaties Samenstelling, typen en voorbeelden

de Isometrische transformaties het zijn veranderingen van positie of oriëntatie van een bepaald figuur die noch de vorm noch de...

Binomiale theoriedemonstratie en voorbeelden

de binomiale stelling is een vergelijking die ons vertelt hoe we een uitdrukking van de vorm kunnen ontwikkelen (a +...